Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

Kolejna żelazna reguła życia: "Jeśli czujesz, że musisz się urżnąć, absolutnie nie możesz sobie na to pozwolić."
— Stephen King, "Sklepik z marzeniami"
Jesteś piękna, ale nie chciałbym Cię przerżnąć, bo kiedy byłoby po wszystkim, nie chciałbym, żebyś czuła się zerżnięta. Chciałbym się z Tobą kochać i byłbym pewnie niezdarny i niezręczny, ale kiedy byłoby po wszystkim, chciałbym, żebyś czuła się kochana
— James Frey "Miliony małych kawałków"
Reposted fromdeathismylife deathismylife vianibyniic nibyniic
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianibyniic nibyniic
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianibyniic nibyniic
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
3917 cc0e


"The Harry Potter books are so magical so mysterious and so adventurous. Basically these books are on the border of childhood. Therefore my goal was to redesign them with such illustrations that able to show this extraordinary atmosphere of the books. I started to experiment with interactive illustrations what not distract attention from the plot, but add to the story" - Kinsco Nagy
5933 66b8
2857 e656
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapapieroski papieroski
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialittlefool littlefool
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoxygenium oxygenium

October 28 2014

3129 8756
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotforgetme notforgetme
2299 693b
Reposted fromtinex tinex vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl